Todos los discos están disponibles en la dirección siguiente: quatuor.tana gmail.com

Master Class, Daniel D'Adamo, quatuor n°2, Festival d'Aix en Provence 2014.

SMAQRA , Juan Arroyo compositor, QuatuorTana on Tana Hybrid Instruments

Quatuor n°3, David Achenberg, la creación 24/03/15 al PBA Charleroi. Film Jonathan Lago Lago.